យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា និងរបៀបនិយាយជាសាធារណៈ

long copySpeaker: ហុង ដានី

Topic: យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា និងរបៀបនិយាយជាសាធារណៈ Summary: ប្រធានបទទី ១ ៖ យុទ្ធសាស្ក្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ពេលវេលាគឺមានតម្លៃណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប មិនថាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រ​ បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមក្រុម ហ៊ុនឯកជន ឬស្ថាប័នរដ្ឋ និងអ្នកជំនួញទេ។មានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថា​ ​​” ពេលមួយវិនាទីគឺស្មើនឹងពេជ្រមួយគ្រាប់មិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាន ” ” With MONEY you can buy CLOCK but not TIME ” នៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនិងលើកយកចំណុចសំខាន់ៗមកធ្វើបទបង្ហាដូចជា ៖

– កត្តាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពេលរៀបចំផែនការពេលវេលា
– ការសម្របសម្រួលពេលវេលា
– ការចាត់អាទិភាពការងារ
– កំណត់ពេលវេលាបំពេញការងារ
– លៃលកពេលសម្រាក
– ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
– ចេះបទបែនអារម្មណ៍
-​ បង្កើតការងារបម្រុង
– លះបង់ការងារដែលមិនចាំបាច់
– ការសម្របសម្រួលខ្លួន
– ពេលវេលាដែលត្រូវប្រើ
– ការផ្អាកបំពេញការងារមួយចំនួន
– ផ្ទេរការងារឲ្យអ្នកផ្សេង
– បង្កើនល្បឿនការងារ
– បោះបង់ចោល
– ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទការងារ

ប្រធានបទទី ២ ៖ របៀបនិយាយជាសាធារណៈ

និយាយ និងនិយាយបានល្អគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នា មនុស្សល្ងង់ចេះតែនិយាយប៉ប៉េចប៉ប៉ោច តែមនុស្សឆ្លាតនិយាយសាច់ការ ។នៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំនិងធ្វើបង្ហាញអំពី ៖

– សិល្បះក្នុងការនិយាយ
– ដំណាក់កាលនៃការធ្វើបទបង្ហាញ
– របៀបថ្លែង ឬធ្វើបទបង្ហាញ
– កត្តាគួជៀសវៀង និងមិនត្រូវធ្វើ
– គន្លះក្នុងការជំនះភាពភ័យខ្លាច
– ក្លាយជាអ្នកនិយាយដែលផ្តល់ភាពរីករាយ
About Speaker :  ហុង ដានី និស្សិត​ផ្នែក កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្ត នឹងជាអតីតប្រធានក្លឹបកាកក្របាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ ធនធានមនុស្ស។