លទ្ធផល​ទទួលបានការឧបត្ថម្ភ​ធ្វើដំណើរ និង​ស្នាក់នៅ BarCamp Kampongcham 2013

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​អោយ​ចូលរួម​កម្មវិធី​បារខែម​កំពង់ចាម​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ២៥ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ​ទទួល​បាន​ថ្លៃ​ស្នាក់​នៅ​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ៖

1 Beth borin Male Phnom Penh
2 Chantrea Koeut Female Phnom Penh
3 Chea Vimean Bopha Female Phnom Penh
4 Chin Sovandy Female Phnom Penh
5 Dara Saoyuthnea Male Phnom Penh
6 Duong Kim Hak Male Phnom Penh
7 Ell Ath Male Phnom Penh
8 Heng Chanda Male Phnom Penh
9 HengVichet Male Phnom Penh
10 Hong Dany Female Phnom Penh
11 Kaing Heng Male Phnom Penh
12 Keo Lyvann Male Phnom Penh
13 Laing Moam Male Phnom Penh
14 LAO Sopheak Male Phnom Penh
15 Lay Londi Male Phnom Penh
16 Lonh Sorn Male Phnom Penh
17 Man Math Male Phnom Penh
18 Muth Monen Male Phnom Penh
19 My Sovann Male Phnom Penh
20 NHEAN Sophan Male Phnom Penh
21 Nov Meansamnang Female Phnom Penh
22 Ouk KimPheara Male Phnom Penh
23 PHAL Sokly Female Phnom Penh
24 phirun yem Male Phnom Penh
25 Pich Virak Male Phnom Penh
26 Poch Sokun Female Phnom Penh
27 Pork Barang Male Phnom Penh
28 Pork PagnaPich Male Phnom Penh
29 Rin Ratha Male Phnom Penh
30 Rous Sreypov Female Phnom Penh
31 San Senkosal Male Phnom Penh
32 Sann Arunreasey Male Phnom Penh
33 Say Yan Male Phnom Penh
34 Seng Sony Male Phnom Penh
35 Sobunlong Male Phnom Penh
36 SOK BONY Male Phnom Penh
37 SOMRACH Nary Female Phnom Penh
38 Ten Chetra Male Phnom Penh
39 Thol Chanthin Female Phnom Penh
40 Tholthoeun Chansovann Male Phnom Penh
41 Touch Ratha Male Phnom Penh
42 Uy Makara Male Phnom Penh
43 Vannak Sen Male Phnom Penh
44 VATH Phalla Female Phnom Penh
45 YIM Sakal Male Phnom Penh
46 Yorn Sereyboth Male Phnom Penh
47 សាន សុភ័ក្រ្ត Male Phnom Penh
48 Hieng Sreynang Female KampongThom
49 Thoun Chhieng Male KampongThom
50 Som Sopheak Male KampongThom
51 Chrong Kunthea Female KampongThom
52 Chum Mao Male KampongThom
53 Khun diyon Male Mondul kiri
54 He Maly Female Mondul kiri
55 Kao Dere Female Mondul kiri
56 Seng Dy Female Mondul kiri
57 Van Nimol Male Ratanakiri
58 MEY Phalla Male Ratanakiri
59 Romas Phanna Male Ratanakiri
60 Vannak Male Ratanakiri
61 Leng Peou Male Ratanakiri
62 Kimsong seth Male Kratie
63 Nham Veasna Male Kratie
64 Touch Pang Male Kratie
65 Hom Sakun Male Kratie
66 SOKLY Male Strung Treng
67 UN VANNAK Male Strung Treng
68 Seng Sothea Male Strung Treng
69 Lyla Male Strung Treng
70 Solany Male Strung Treng
71 Keat Ponleu Female Strung Treng
72 គង់ រ៉ាត Male Prey Veng
73 យ៉ាន់ លក្ខិណា Female Prey Veng
74 សួន សុភាព Female Prey Veng
75 ជៀប ដានី Female Prey Veng
76 ឆន សុវុត្ថា Female Prey Veng
77 សែម សុវណ្ណ Female Prey Veng
78 អ៊ុច ស្រីពៅ Female Prey Veng
79 ជា សារឿន Female Prey Veng
80 វង្ស សំនៀង Female Prey Veng
81 គន់ ចាន់ណា Female Prey Veng
82 ចេង ច័ន្ទគ្រឹស្នា Male Prey Veng
83 ស៊ុន ស៊ីមាត្រ Female Prey Veng
84 ភាជ ស៊ីណា Female Prey Veng
85 សំរិត ពិសី Female Prey Veng
86 អឿន ពន្លក Female Prey Veng
87 ជា សុខឡេង Female Prey Veng
88 ផល សារិ Male Battambang
89 ជុំ សុផាយ័ន្ត Female Battambang
90 ឈុន ចាន់ឆៃយ៉ា Male Battambang
91 ឈឿប ដានី Female Battambang

សូមអភ័យទោសចំពោះការយឺតយ៉ាវ មិនបានប្រកាសអោយទាន់តាមកាលកំណត់ ។ចំណាំ៖ អ្នក​ជាប់​លើក​ទី១ និង​លើក​ទី២ ដែលបាន​បោះបង់ និង​មិនបាន​បំពេញ​ឯកសារ​​តាម​កាល​កំណត់ ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​នឹង​ធ្វើដំណើរ​។ 

សម្រាប់​អ្នក​មិនទាន់​បាន​បំពេញ​នឹង​បញ្ជាក់​ពី​ទម្រង់​បែបបទ សូម​រូស​រាន់​បំពេញ​តាមកាល​​កំណត់ បើ​ពុំនោះទេ​ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​យក​អ្នក​បម្រុង​បន្ទាប់។

(update : 14/08/2013)